Geliştirme sürümleri

Development versions are released every time a developer makes a change to Dolphin, several times every day! Using development versions enables you to use the latest and greatest improvements to the project. They are however less tested than stable versions of the emulator.

The development versions require the 64-bit Visual C++ redistributable for Visual Studio 2017 to be installed.

5.0-10648 8 saat önce VideoCommon: Remove unused MathUtil.h include from VideoCommon.h (PR #8249 itibaren lioncash)
5.0-10646 8 saat önce FramebufferShaderGen: Fix format reinterpret shaders on GLES (PR #8252 itibaren stenzek)
5.0-10643 10 saat önce Android: Support opening files directly (PR #8251 itibaren stenzek)
5.0-10638 1 gün önce EFB2Tex: Set alpha channel of Z24X8 copies to 1 (PR #8241 itibaren stenzek)
5.0-10636 1 gün, 1 saat önce Vulkan: Use reversed depth range in viewport (PR #8244 itibaren stenzek)
5.0-10634 1 gün, 2 saat önce Add dumping bitrate setting to GUI and increase default value (PR #8250 itibaren JosJuice)
5.0-10630 3 gün, 10 saat önce Core/HW/AddressSpace: Remove unnecessary inclusion of Core.h (PR #8247 itibaren lioncash)
5.0-10627 4 gün, 3 saat önce Show Dolphin version in render window title (PR #8234 itibaren JosJuice)
5.0-10625 4 gün, 6 saat önce TextureCache: Support reinterpreting formats for VRAM textures (PR #8240 itibaren stenzek)
5.0-10621 5 gün, 22 saat önce Android: Don't copy global INIs into game INIs (PR #8203 itibaren JosJuice)

Eski sürümleri göster »

Kararlı sürümler

Kararlı sürümler, emulasyon hızı ve kararlılık açısından yapılan testlerden sonra yayınlanan sürümlerdir. Ama bu sürümler daha uzun aralıklarla yayınlandığı için eski olabilir veya en yeni özelliklerden faydalanamayabilirsiniz.
Dolphin 5.0 3 yıl önce
Dolphin 4.0.2 5 yıl, 7 ay önce
Dolphin 4.0.1 5 yıl, 9 ay önce
Dolphin 4.0 5 yıl, 9 ay önce
Dolphin 3.5 6 yıl, 6 ay önce
Dolphin 3.0 8 yıl önce

Linux distributions

Ubuntu users can install a PPA for development and stable versions of Dolphin here: Installing Dolphin

Diğer Linux distrolarının kullanıcıları Dolphin'i derlemek için Wiki'deki Building Dolphin on Linux başlığına bakabilir.

Kaynak kodu

Dolphin'in son sürümünün kaynak kodu projenin Git deposundan indirilebilir.

    $ git clone https://github.com/dolphin-emu/dolphin.git

Ayrıca şu anki kaynak koduna gözatabilirsiniz..

Hataları bildirmek

Hataları bildirmek için hata trackerimizi ziyaret edin. Yeni bildirim yapmadan önce, son geliştirme sürümününde hatanın düzeltilmediğini ve hatanın daha önce bildirilmediğini kontrol edin.